167 Ontario St. Kingston, Ontario
Open 7 days a week

613 542-1071